nedtecknade minnen och berättelser

Pentecost/ pingst

A little noice from my mobile phone told me someone tried to contact me. I thought when that tone awoke me, what day it is? Pentecost! Who wanted me something this early morning, and a holiday as well. The first thoughts in my head is worried. What has happened and whom? Sat me up in bed, and grabbed my phone. I wasn’t aware if it was a e-mail or a SMS. And I couldn’t see without my glasses. I don’t know why I get in such a hurry. If something has happened I can not change it, even if I want to. But however, when I get arouse by this signals, it is impossible to turn over and fell asleep again. Fumble to find my glasses, and look from whom the message is. Sister in law up north. We spoke yesterday so what has happened since then? Finally I was able to read, my sight was that clear. The display shows some words from the beginning of any messages and letter before I have unlocked my phone.  I had an idea if I saw it wasn’t any important, maybe I was able to take another while in bed. Those early mornings isn’t my favourite times. So I looked was the display said. “Hä snög” (it snows) was written on my phone. After a long marriage with a man from that part of our country where they speak this funny dialect, this idiom which makes many words almost all misunderstood, I after all smiled and laid down my head on my pillow again. This time a year I must agree with Siv, who sent the message, it is extraordinary to see snow toss up, today Pentecost day. It usually is summer with sun and warm weather this day. 

I tried to relax and maybe be able to snooze some more minutes, but her two words had get me wonder when we last had had such a chilly Pentecost. Not in my lifetime as far as I remember.  But I have never been up north during Pentecost. Anyhow her words tells me she is a bit surprised as well. My continuous snooze didn’t happen. It was just to stay up and make some breakfast. 

Out in kitchen I peeked out though window and found our weather here in southern part of Sweden was not much better than that weather my sister in law complained about. Not to long for any outdoor staying today. The walk may wait to some sunny glimpse appears. A good book or some nice series on TV is the alternative. Not any chilly drinks at our patio tempts today. 

My knitting tempts much more than any walk. And this last book I really relish. Pentecost use to be the start of the summer with sun and warm winds. But not today. The winds are here but brrrrrrr how chilly. Now I have to try and find my measuring tape, because I have made the elastic part of the first sock, time to knit the foot part. And my measuring tape has escaped during this time I didn’t manage to knit, when everything was a blurry grey mess. 

Här är svenskan

Ett litet ljud från min mobiltelefon berättade för mig att någon försökte kontakta mig.  Jag tänkte när den tonen väckte mig, vilken dag är det?  Pingst!  Vem vill mig något denna tidiga morgon och en helgdag också.  De första tankarna i mitt huvud är oroade.  Vad har hänt och vem?  Satte mig upp i sängen och tog tag i min telefon.  Jag var inte medveten om det var ett e-postmeddelande eller ett SMS.  Och jag kunde inte se utan mina glasögon.  Jag vet inte varför jag har så bråttom.  Om något har hänt kan jag inte ändra det, även om jag vill.  Men när jag blir väckt av dessa signaler är det omöjligt att sno på sig och somna igen.  Fumlade för att hitta mina glasögon och kika från vem meddelandet är.  Svägerskan norrut.  Vi pratade igår, så vad har hänt sedan dess?  Till slut kunde jag läsa, min syn var så klarare.  Displayen visar några ord från början av meddelanden och brev innan jag har låst upp min telefon.  Jag hade en idé om jag såg att det inte var viktigt, kanske kunde jag ta en sovrunda till medan jag var i sängen.  Dessa tidiga morgnar är inte mina favorit tider.  Så jag tittade på skärmen.  ”Hä snög” (det snöar) skrevs på min telefon.  Efter ett långt äktenskap med en man från den delen av vårt land där de talar den här roliga dialekten, detta idiom som gör många ord nästan helt missförstådda, log jag trots allt och lade ner mitt huvud på min kudde igen.  Den här gången måste jag hålla med Siv, som skickade meddelandet, det är extraordinärt att se snö dala ner, idag pingstdag.  Det är vanligtvis sommar med sol och varmt väder den här dagen.

 Jag försökte koppla av och kanske kunna snusa kudden några minuter till, men hennes två ord fick mig att undra när vi senast hade haft en så kall pingst.  Inte under min livstid så vitt jag kommer ihåg.  Men jag har aldrig varit norrut under pingsten.  Hur som helst säger hennes ord mig att hon också är lite förvånad.  Min fortsatta snusande kudden blev inte av.  Det var bara att stiga upp och fixa frukost.

 Ute i köket kikade jag ut genom fönstret och fann att vårt väder här i södra Sverige inte var mycket bättre än det väder som min svägerska klagade över.  Inte för att längtar efter någon utomhusvistelse idag.  Promenaden kan vänta tills en solig glimt dyker upp.  En bra bok eller några trevliga serier på TV är alternativet.  Inte några kalla drycker på vår uteplats frestar idag.

 Min stickning frestar mycket mer än någon promenad.  Och den här sista boken tycker jag verkligen om.  Pingst brukade vara början på sommaren med sol och varma vindar.  Men inte idag.  Vindarna är här men brrrrrrr så kyliga.  Nu måste jag försöka hitta mitt måttband, för jag har gjort den resåren på den första strumpan, dags att sticka fotdelen.  Och mitt måttband har rymt under den här tiden jag inte lyckades sticka, när allt var en suddig grå röra.

Föregående

My speaking friends/ Mina talande vänner

Nästa

Second jab/Andra sprutan

  1. Margareta

    Alla klagar på denna kalla vår. Så då gör jag det med. Usch så kall vår det är i år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén