nedtecknade minnen och berättelser

Clogs / Foppor

Last two days we have had a wonderful weather. Sun and lukewarm winds. Afternoon coffee at the patio. Children laughing, playing at the slide just outside our window in living room. Some of them put their clogs aside and tried some steps barefoot. I saw their big smiles when they notices the warm slabs and the possibility to play hopscotch without their clogs. A memory from my childhood popped up in head, the feeling of the warm soil towards my soles and how it suddenly were changed by an unpleasant discovery, how sensitive my skin had become last winter. When l grow up we mostly had gravel planes and they weren’t smooth and comfortable. Many tries ended up with tears and complaining to mother, asking for a adhesive plaster. The blood flow often had stopped before the tears, and l can’t remember I ever get any patch. But I remember the horrible pain. I still hesitate before I put a bare foot at ground, it is like the expression burnt child avoid the fire. 

Today it is the last ordinary day before Easter. This day was a holy day in former days but 1773 Sweden changed it to become a  ordinary day as well. Denmark still celebrate Maundy Thursday and have it as a holy day. Yesterday the tongue in the bells in church should become wrapped with some soft cloth. It’s why that day is named doomsday. To tell us we have some sad days this week. Nowadays I think most people not ponder why we have this holy days called Easter, but to eat eggs and skiing at the remaining snow. And sad or fun, it is a real different time we live in. The world is paralysed by the pandemic. I think if we continue some old habits to celebrate our holidays, I think it’s also my duty to talk about why we have them. 

Or maybe we wake up one day and the headlines in our news says; from this day the government has abolished all kind of holidays, anyone need them anymore. What will we do? Accept? Deny our old culture and the reason why we celebrated those Christmas, Easter and Pentecost? It amuses me to know why and when we celebrate those. So I continue to repeat and tell. 

Today first of April l am a real April fool according to my husband. he shook his head when we were out for our walk. I wore my clogs and the stockings were left home in the drawer. Heavenly! Now it will be barefoot to late fall. When I got a pebble into my clog which hurt me I was silent, not a little pipe slipped over my lips. I will not give him the satisfaction to say: what did I  say!

And my feet is as happy as the feet of the disciples when Jesus had washed them this very day Maundy Thursday. Clean and white  as the edelweiss Julie Andrew sung about in that movie. Funny it is second time in some month I refer to that movie, but that song fills me with such joy. 

Här är svenskan 

De senaste två dagarna har vi haft ett underbart väder. Sol och ljummet vindar. Eftermiddagskaffe på uteplatsen. Barn skrattar och leker vid rutschbanan precis utanför vårt fönster i vardagsrummet. Några av dem lade sina träskor åt sidan och försökte några steg barfota. Jag såg deras stora leenden när de märkte de varma plattorna och möjligheten att spela humle utan sina träskor. Ett minne från min barndom dök upp i huvudet, känslan av den varma jorden mot min sula och hur den plötsligt förändrades av en obehaglig upptäckt, hur känslig min hud hade blivit förra vintern. När jag växte upp hade vi mest grusplan och de var inte smidiga och bekväma. Många försök slutade med tårar och klagande till mamma och bad om ett självhäftande gips. Blodet som flög hade ofta slutat innan tårarna, och jag kan inte komma ihåg att jag någonsin fick någon lapp. Men jag minns den hemska smärtan. Jag tvekar fortfarande innan jag sätter en bar fot på marken, det är som att uttrycket om bränt barn undviker elden.
Idag är det den sista vanliga dagen före påsk. Denna dag var en helig dag i tidigare dagar men 1773 ändrade Sverige den till att bli en vanlig dag också. Danmark firar fortfarande skärtorsdagen och har det som en helig dag. Igår bör tungan i klockorna lindas med en mjuk trasa. Det är därför den dagen heter dommedag. Att berätta för oss att vi har några sorgliga dagar den här veckan. Numera tror jag att de flesta inte speglar varför vi har de här heliga dagarna som kallas påsk, utan att äta ägg och åka skidor vid den återstående snön. Och ledsen eller kul, det är en helt annan tid vi lever i. Världen är förlamad av pandemin. Jag tror att om vi fortsätter med några gamla vanor för att fira semestern, tror jag att det också är min plikt att prata om varför vi har dem.
Eller kanske vaknar vi en dag och rubrikerna i våra nyheter säger; från denna dag har regeringen avskaffat alla slags helgdagar, vem som helst behöver dem längre. Vad ska vi göra? Acceptera? Förneka vår gamla kultur och anledningen till att vi firade jul, påsk och pingst? Det roar mig att veta varför och när vi firar dem. Så jag fortsätter att upprepa och berätta.
Idag den första april är jag en riktig april-idiot enligt min man. han skakade på huvudet när vi var ute och gick. Jag bar mina träskor och strumporna lämnades hemma i lådan. Himmelskt! Nu kommer det att vara barfota till sent på hösten. När jag fick en sten i min täppa som skadade mig var jag tyst, inte ett litet rör gled över mina läppar. Jag kommer inte ge honom tillfredsställelsen att säga: vad sa!
Och mina fötter är lika glada som lärjungarnas fötter när Jesus tvättade dem just denna dag skärtorsdag. Ren och ljus som edelweiss Julie Andrew sjöng om i den filmen. Roligt det är andra gången på en månad som jag hänvisar till den filmen, men den låten fyller mig med sådan glädje.

Föregående

Happy Easter/ Glad Påsk

Nästa

Springtime / vårtider

  1. Margareta

    Första maj åkte yllestrumporna av. Om jag minns rätt. Då kunde man komma hem med blåfrusna knän.
    Att komma ihåg varför vi har våra helger är viktigt. Några helgdagar har försvunnit. Tredjedag jul, till exempel. Annandag pingst försvann som helgdag för inte så länge sedan. 15 år tror jag har gått sen dess.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén