nedtecknade minnen och berättelser

Beverages / drycker

The other day when l was playing some hands with my froggyfriend, one of our opponents was also a Swedish player. We played some hands and at 6.00 pm that swede said; my last, thank you for play. We all said thanks to him as well. After that my partner said to me; do you realise partner, that swede eat his rollmops one hour earlier than you. He made me really laughing. Froggy use to ask me when my herring will be served? l use to answer, just one hour earlier than your snails is taken out of your oven. It is a funny way we have since years talking about how long we can play. According to this french gentleman, my dinner consists of herring and aquavit every day all the year around. As well as l insist he has his chewy snails every day. 

Today l laughed a little and said, I felt as we had a guest at our dinner table. Froggyfriend sat there and enjoyed our herring too. Nice to have guests in virus times like this. Why did we feel him visiting us? At first we actually had herring at our platter, and when we just was going to sit down I asked my husband if we wanted a little shot? Sounds nice he answered and I went to the refrigerator to look for a bottle of ouzo. My eyes isn’t the best so there I stood and looked for the bottle. At last I found it. Picked two glasses from cupboard. We have the smallest most cute glasses for such occasions. With a Swedish flag on. To emphasise the moment why we drink aquavit. Suddenly my husband asked which one bottle I have chosen? The ouzo, the raki or the french pastis? I grabbed the bottle with the french beverage too and told him there wasn’t any chilled raki. 

We sat down and started to eat. Talked about the serie we are looking at for the moment. in connection of an English royalty and his passing away some days ago, our glass of ouzo we dedicated him. He was a Greek prince, and probably he liked this kind of drink. When the glass was emptied we poured another glass but now we tried the pastis. Our herring liked the combination with some drinks, even if I had a big glass of milk beside me. We spoke about how come this bottle with pastis had been bought, and l told my husband it was last autumn, when l had told froggyfriend about our loss of ouzo. The borders were closed and we wasn’t able to travel to Germany any longer. Our purchase of beverages had become impossible. Froggy laughed at me and said I’m sure you may find it in Swedish stores as well. And he told at that moment his brother in law who had passed away a month ago, use to drink “that beverage” which tasted almost as the pastis.  Of course he made, me curious, so when we went to the liquor store we bought one bottle of the french anise drink too, to taste. The ouzo we knew since earlier. We cheered for the Prince, we cheered for our visitor. Wondered if we should have a little rendezvous and taste different drinks with anise taste. Pity my three small bottles with absinth is in cupboard in cottage. They are strong, very strong. And probably illegal. I got it from a guest as a gift some years ago. It would have become a CROWN at the meeting tasting beverages. Tomorrow we may have some dull food, maybe pea soup, but it demands some warm arrakspunsch… 

We have dropped the sense for normal food and drinks. Help…. Vaccination is a big need. 

Här svenskan

Häromdagen när jag spelade några händer med min froggyfriend, var en av våra motståndare också en svensk spelare.  Vi spelade några händer och kl 18.00 sa svensken;  min sista, tack för spel.  Vi sa alla också tack till honom.  Efter det sa min partner till mig;  inser du partner, att den svensken äter sin rollmops en timme tidigare än du.  Han fick mig att verkligen skratta.  Froggy brukade fråga mig när min sill kommer att serveras?  Jag brukar svara, bara en timme tidigare än att sniglarna tas ur din ugn.  Det är ett trevligt sätt som vi sedan åratal har pratat om hur länge vi kan spela.  Enligt denna franska herre består min middag av sill och akvavit varje dag året runt.  Förutom att jag insisterar på att han har sina sega sniglar varje dag.

 Idag skrattade jag lite och sa, jag kände att vi hade en gäst vid vårt middagsbord.  Froggyfriend satt där och gjorde oss sällskap.  Trevligt att ha gäster i virustider som denna.  Varför kändes det som om han besökte oss?  Först hade vi faktiskt sill på våra fat, och när vi just skulle sätta oss ner frågade jag min man om vi ville ha en liten snaps?  Låter trevligt svarade han och jag gick till kylskåpet för att leta efter en flaska ouzo.  Mina ögon är inte de bästa så där stod jag och letade efter flaskan.  Äntligen hittade jag det.  Plockade två glas från skåpet.  Vi har de minsta sötaste glasen för sådana tillfällen.  Med en svensk flagga på.  För att betona tillfället till varför vi dricker akvavit.  Plötsligt frågade min man vilken flaska jag har valt?  Ouzo, raki eller fransk pastis?  Jag grep också flaskan med den franska drycken och sa till honom att det inte fanns någon kyld raki.

 Vi satte oss ner och började äta.  Pratade om serien vi tittar på just nu.  I samband med en engelsk kunglighet och hans bortgång för några dagar sedan, tillägnade vi vårt glas ouzo honom.  Han var en grekisk prins och förmodligen gillade han den här typen av dryck.  När glaset tömdes hällde vi ett nytt glas men nu provade vi pastis.  Vår sill gillade kombinationen med några drinkar, även om jag hade ett stort glas mjölk bredvid mig.  Vi pratade om varför denna flaska med pastis hade köpts, och jag sa till min man att det var förra hösten, när jag hade berättat för froggyfriend om vår avsaknad av ouzo.  Gränserna var stängda och vi kunde inte resa längre till Tyskland.  Vårt köp av drycker hade blivit omöjligt.  Froggy skrattade åt mig och sa att jag är säker på att du hittar den också i svenska butiker.  Och han berättade i det ögonblicket att hans svåger som hade gått bort för en månad sedan, brukade dricka ”den drycken” som smakade nästan som pastis.  Naturligtvis gjorde han mig nyfiken, så när vi gick till spritbutiken köpte vi en flaska fransk anisdrink också för att smaka.  Ouzo vi kände vi sedan tidigare.  Vi skålade för prinsen, vi skålade för vår besökare.  Undrade om vi skulle ha en liten träff och smaka på olika drycker med anis smak.  Synd att mina tre små flaskor med absint är i skåpet i stugan.  De är starka, mycket starka.  Och förmodligen olagliga.  Jag fick den som gåva av en gäst för några år sedan.  Det skulle ha blivit en CROWN på mötet att prova drycker.  I morgon kan vi ha lite tråkig mat, kanske ärtsoppa, men det kräver lite varm punsch …

 Vi har tappat känslan för normal mat och dryck.  Hjälp …. Vaccination är ett stort behov.

Föregående

Springtime / vårtider

Nästa

Are you also a wealthy person? Har du också blivit rik?

  1. Margareta

    Sill som får sällskap av mjölk, nä inget för mig. Sill och snaps kan vi ta lite mer av.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén