nedtecknade minnen och berättelser

Confused about time/ vad är klockan?

Because very much of my time includes playing bridge at net, last week has been upside down about time. Many tourneys I like to play and where I use to find some friends to join has moved one hour, or….. they are still as where they use to be? To be honest, I am not sure which one tourney is American and which is European. Therefore I feel as I walk around in cyberspace searching…. and feel as I have dropped time, I have changed to count day or night? Dark or light? 

The news in TV or in newspaper reports the state of the virus and what happens about the vaccines all over the world, day after day. Sometimes I realise I am sitting there and listen to news at TV and afterwards when someone asks me; what did they say today at the news, I have to admit, I didn’t listen! Just sat there and heard the eternal yack yack yack, and didn’t note anything about the current situation. 

Of course I understand it is a serious pandemic going on in our world. And all normal life has been seen as an abnormal life. Curious how we at last experience abnormal as normal after a while. People has changes in their importance, vaccinated or not vaccinated. Like a new upper class of people. It is not earls and lords anymore, it is vaccinated or unvaccinated people. My husband will take that step, at least half step tomorrow and getting half vaccinated. 

As a matter of fact this has been the most important thing happened last six month. Yesterday it was the spring equinox, and since fall equinox (I know it is the other way around for you down under, at the south sphere) the main content of the news has been: the vaccine. When I ask who-else to tell me a name of a vaccine, they don’t say polio vaccine or vaccine against rubella. No, they say Astra Zeneca, as if it is a kind of vaccine not a producer. Although it for this very moment is stopped in Sweden, and we have to cross our fingers and hope it will be enough from other  manufacturers.. At least till I have got my vaccination. Funny those “other” producers people don’t remember their names

It has developed to be the most important merchandise around the world today, the vaccine. When I hear reports from some huge countries, it sounds as the border around those countries has become even more closed. Not even Mr Trump and his construction of his wall between USA and Mexico seemed to be as solid as those invisible fence we today build all the world around. 

We don’t import and we don’t export anything. Yes our world has become closed as if it was a WW3 going on. When I speak to friends around the world, many of them complains as if they are alone in their boring life where they can’t get any entertainment. I am happy they don’t export that dullness. But I use to make a note in my head or at their CC about their egocentric speech. Aie aie aie, shame on me. Put a label at some people. But this is me, have to organise my world, put it in a drawer so I remember next time. Not to start any inappropriate conversation, which maybe makes me to say something stupid. It happens when people say this or that, I can’t keep quiet. Have to give them my opinion. Would never do any  career as a diplomat, because of my big mouth. 

For those of you who wonder about our fast phone calls I told you about last time, today it lasted for one hour twelve minutes and twenty-eight seconds, to say the word; I am alive, what about you? And the answer; all ok here too. Bye….BTW…

I have tried to persuade my husband it is “vårfrudagen” (notre dame day) in Swedish pronounced so it almost sounds as “våffeldagen” means the waffle day. In Sweden we celebrate  our Mary eating waffles with jam and whipped cream. In times like this when we not can travel somewhere and most visits at any restaurants are adjusted, I try to find any reason to have something good to eat and drink. It is easy to do, as I am not allowed to do any serious duties in our kitchen because of my bad eyes. The man who usually works in our kitchen tells me it is easier for him if I try to keep cool and not touch either knifes or oven. I can not see the red digits on oven. I have been told to keep as far away as possible when he works in there. Sometimes when I sneak in there, he tells me to lay the table. What a boring work. And after the meal it is my work to take care of the washing up.

But at the microwave oven I can see the digits, how many of you have tried to boil potatoes in  microwave? And fry a slice of pork? Boil egg isn’t smart either. 

Now I will end typing and make a new trial to tell him about this notre dame day, and search for the electric waffle iron. Tomorrow at this time he has got his vaccine and belong to the upper class people, maybe we have get a frontier between us? But there will be one dark period between…

här svenskan

Eftersom mycket av min tid inkluderar att spela bridge på nätet har sistlidna veckan varit upp och ner angående tiden.  Många turneringar jag gillar att spela och där jag brukar hitta några vänner att umgås med har flyttat en timme, eller ….. är de fortfarande som de brukade vara?  För att vara ärlig är jag inte säker på vilken turnering som är amerikansk och vilken som är europeisk.  Därför känner jag mig som om jag går runt i cyberspace och söker …. och känner att jag tappat tiden, jag har ändrat till att räkna dag eller natt?  Mörkt eller ljust?

 Nyheterna i TV eller i tidningar rapporterar virusets tillstånd och vad som händer med vaccinerna över hela världen, dag efter dag.  Ibland inser jag att jag sitter där och lyssnar på nyheter på TV och efteråt när någon frågar mig;  vad sa de idag vid nyheterna, måste jag erkänna att jag inte lyssnade!  Satt bara där och hörde det eviga bla bla bla, och noterade ingenting om den aktuella situationen.

 Naturligtvis förstår jag att det är en allvarlig pandemi som pågår i vår värld.  Och allt normalt liv ses som ett onormalt liv.  Nyfiken på hur vi egentligen upplever onormalt som normalt efter ett tag.  Människor har förändrats i deras betydelse, vaccinerade eller inte vaccinerade.  Som en ny överklass av människor.  Det är inte grevar och baroner längre, det är vaccinerade eller ovaccinerade människor.  Min man tar det steget, åtminstone ett halvt steg i morgon och blir hälften färdigvaccinerad.

 I själva verket har detta varit det viktigaste som hände senaste halvåret.  Igår var det vårdagjämningsdag, och sedan höstdagjämning (jag vet att det är tvärtom för dig i södra sfären) har nyhetsinnehållet varit: vaccinet.  När jag frågar vem som helst, säga ett namn på ett vaccin, säger de inte poliovaccin eller vaccin mot röda hund.  Nej, de säger Astra Zeneca, som om det är ett slags vaccin inte en producent.  Även om det just nu stoppats i Sverige, så vi måste korsa fingrarna och hoppas att det kommer att räcka till, från andra tillverkare ….. Åtminstone tills jag har fått min vaccination.  Lustigt, de ”andra” producenterna, jag kommer inte ihåg deras namn

 Det har utvecklats till att vara den viktigaste produkten i världen idag, vaccinet.  När jag hör rapporter från några av de stora länderna låter det som att gränsen runt dessa länder har blivit ännu mer stängd.  Inte ens herr Trump och hans konstruktion av hans mur mellan USA och Mexiko verkade vara lika solida som de osynliga staket vi idag bygger över hela världen.

 Vi importerar inte och vi exporterar ingenting.  Ja vår värld har blivit stängd som om det vore en WW3.  När jag pratar med vänner runt om i världen klagar många av dem som om de är ensamma i sitt tråkiga liv där de inte kan få någon underhållning!  Jag är glad att de inte exporterar den tråkigheten.  Men jag brukar göra en anteckning i mitt huvud eller på deras CC om deras egocentriska tal.  Aie aie aie, skäms på mig.  Sätta en etikett på vissa människor.  Men det här är jag, måste organisera min värld, lägga den i en låda så jag kommer ihåg nästa gång.  Inte för att starta något olämpligt samtal, vilket kanske får mig att säga något dumt.  Det händer när folk säger det eller det, jag kan inte hålla tyst.  Måste ge dem min åsikt.  Skulle aldrig göra någon karriär som diplomat på grund av min stora mun.

 För er som undrar om våra snabba telefonsamtal som jag berättade jag om förra gången, idag varade det i en timme tolv minuter och tjugoåtta sekunder för att säga ordet;  Jag lever, hur är det med dig?  Och svaret;  allt ok här också.  Hej då…. BTW …

 Jag har försökt att övertyga min man att det är “vårfrudagen” på svenska uttalad så det låter nästan som “våffeldagen”.  I Sverige firar vi vår jungfru Maria och  äter våfflor med sylt och vispad grädde.  I tider som dessa när vi inte kan resa någonstans och de flesta besöken på några restauranger är otillåtna, försöker jag hitta någon anledning att ha något gott att äta och dricka.  Det är lätt att göra, eftersom jag inte får göra några allvarliga uppgifter i vårt kök på grund av mina dåliga ögon.  Mannen som vanligtvis arbetar i vårt kök säger att det är lättare för honom om jag försöker hålla mig cool och inte rör varken knivar eller ugn.  Jag kan inte se de röda siffrorna på ugnen.  Jag har blivit tillsagd att hålla mig så långt borta som möjligt när han arbetar i köket.  Ibland när jag smyger mig in där ber han mig att duka bordet.  Vilket tråkigt arbete.  Och efter måltiden är det mitt jobb att ta hand om disken.

 Men vid mikrovågsugnen kan jag se siffrorna, hur många av er har försökt koka potatis i mikrovågsugn?  Och steka en skiva fläsk?  Koka ägg är inte heller smart.

 Nu kommer jag att sluta skriva och göra en nytt försök för att berätta för honom om denna våffeldag och söka efter det elektriska våffeljärnet.  I morgon vid den här tiden har han fått sitt vaccin och tillhör överklassfolket, kanske har vi en gräns mellan oss och mina budskap kanske inte når fram?  Men det kommer att finnas en mörk period mellan …

Föregående

One hour, one minute and fifty eight seconds…./ En timme, en minut och femtioåtta sekunder ..

Nästa

Unnecessarily or not? Onödigt eller?

  1. Margareta

    Som sagt, tiden är ett märkligt fenomen.
    Tråkigt har jag inte. Det dyker upp glädjeämnen då och då. Som att läsa något nytt.
    Att koka potatis går att göra i mikron. Om man har ett kärl från Tupperware, som är gjort för detta ändamål. Glöm inte vattnet. Ägg tror jag går, men inte med skal. Hur, har jag glömt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén