nedtecknade minnen och berättelser

My hearingaids / Mina hörapparater

Just over half a year since I last documented how I experience how to care for and use my hearing aids.

It’s not easy to learn an aid, whatever kind you need. The first is to realise that our minds are not only slowing down but also that they need help and/or reinforcement. And that, in order for them to fit my life, they need patience and sometimes even understanding. I don’t know how my aids update! Should I visit the audiologist to update? After all, they are little marvels, technical ones. What I saw as a problem six months ago is no longer a problem today. When I have the aids connected to either a mobile phone, with an accompanying audiobook, or to an iPad with a TV program, and I close the current program, the aids work as usual.

Very rarely do I need to turn off bluetooth on the last used device. Sometimes I have praised my aids for learning to obey mom. But often there have been small changes in connection with updates to my iPad/iPhone. Of course, there are times when I don’t get the sound directly in my ears, but have to go to the other device and disconnect the bluetooth. But I suspect it’s because I haven’t shut down the program in the last used device, just paused it.

It’s the way with technology, that crap behind the keys is usually a bigger reason for the trouble than errors in the formulas. Many aspects to take into account. But the help for how the aids work together with various technical devices is clearly neglected. Perhaps it is probably due to the fact that audiologists have nursing training, concerning various hearing impairments. And the technical with communications between different media is not uptodate.

I am very happy that my aids now work so that they follow the last media on. I rarely have to look up the second device to turn off bluetooth, to get the sound from the last one turned on. And if there is a call, the phone prioritizes everything. Pauses an audiobook or TV program, to resume when the call ends. One thing that surprises me is that, sometimes a voice closes running programs and a voice tells me that ”right 50% battery” and after a while I also get to know that the left one has so much charge. I hear this for a few days, then the lady goes on vacation and I don’t hear from her for several days, sometimes weeks. Is it perhaps that it is like those clocks? If someone asks if the clock struck a moment ago, I am completely ignorant. Something you have heard for fifty years, you are no longer awake to.

But I have figured out how to manage my aids according to my needs. At night, one is charging and the other is in the ear. So that I can listen to my audio books in peace and quiet. Puts the book on sleep mode, and when it is full moon I get to turn prolong sleeping mode several times. Then I don’t sleep for long periods. But this means that I double the efficiency of the aids. In the beginning, I gently took them off and put them on charge before going to bed. I want to be a good girl. But then I thought about using them around the clock. This means that at certain hours I go ”half-dressed” here at home. But as good as my sweaty cozy pants, I can have my hearing only ”half-attentive”. May turn my head if I need to ask what was said. However, when I have to go out among people, I dress up with both sides’ devices. You don’t want to look old and aged.

Här är svenskan

 Drygt ett halvår sedan sist jag dokumenterade hur jag upplever hur sköta och använda mina höror.

Inte alldeles enkelt att lära sig ett hjälpmedel, vilken sort man än behöver. För det första är det att inse att våra sinnen inte bara blir långsammare men även att de behöver hjälp och/eller förstärkning. Och att de, för att de ska passa mitt liv, behöver tålamod och ibland även förståelse. Jag vet inte hur mina höror uppdateras! Ska jag besöka audiolog för att uppdatera? De är trots allt små underverk, tekniska sådana. Det som jag såg som ett problem för ett halvår sedan är idag inte längre ett problem. När jag har hörorna kopplade till antingen mobil, med tillhörande ljudbok, eller till ipad med ett TV-program, och jag stänger ner pågående program fungerar hörorna som vanligt. 

Mycket sällan jag behöver stänga av bluetoothen på senast använda devis. Ibland har jag lovprisat mina höror att de lärt sig lyda matte. Men ofta har de skett små förändringar i samband med uppdateringar av mina iPad/iPhone. Visst förekommer det tillfällen då jag inte får ljudet direkt i öronen, utan måste gå in på den andra devisen och koppla bort bluetoothen. Men jag misstänker det beror på att jag inte har stängt ner programmet i devisen, bara pausat. 

Det är ju så med tekniken, att skit bakom tangenterna är oftast större anledning till besvären, än fel på deviserna. Många aspekter att ta hänsyn till. Men den hjälp till hur hörorna fungerar ihop med olika tekniska apparater, är tydligt eftersatt. Kanske beror det förmodligen på att audiologer har en vårdutbildning, rörande olika hörselnedsättningar. Och den tekniska med kommunikationer mellan olika medier inte är uptodate. 

Jag är mycket glad för att mina höror numera fungerar så att de följer med till det senast påslagna mediet. Jag behöver sällan leta upp den andra devisen för att stänga av bluetooth, för att få ljudet från den senast påslagna. Och om det ringer ett samtal prioriterar telefonen allt. Pausar ljudbok eller TV-program, för att återupptas då samtalet avslutas. En sak som förvånar mig är att, en röst ibland stänger av pågående program och en röst talar om för mig att ”höger apparat 50% batteri” och efter en stund får jag även veta att vänster har si eller så mycket laddning. Detta hör jag några dagar, sen går den damen på semester och jag hör inte henne på flera dagar, ibland veckor. Är det kanske så att det är som de där klockslagen? Om någon frågar om klockan slog för en stund sedan är jag helt ovetande. Något man hört i femtio år är man inte vaken för längre. 

Men jag har kommit på hur jag ska hantera mina höror efter mina behov. Nattetid är den ena på laddning och den andra i örat. Så att jag kan lyssna på mina läseböcker i lugn och ro. Sätter boken på insomningsläge, och vid fullmåne får jag plussa på ibland flera gånger. Då sover jag inte långa pass. Men det innebär att jag fördubblar hörornas verkningsgrad. I början tog jag snällt av dem och satte på laddning inför sänggåendet. Vill ju vara duktig flicka. Men sedan funderade jag om att utnyttja dem dygnet runt. Det innebär att jag vissa timmar går ”halvklädd” här hemma. Men lika bra som mina hafsiga mysbyxor, kan jag ha hörseln bara ”halvt uppmärksam”. Får vända på huvudet om jag behöver fråga vad som sades. Dock då jag ska gå ut bland folk så klär jag upp mig med båda sidors apparater. Man vill ju inte verka gammal och åldrig.

Föregående

Springtime! Vårtider!

Nästa

Patient / patient

  1. Margareta

    Snart min tur att skaffa dessa hjälpmedel. Men det tekniska klarar jag inte, så det får bli den enkla varianten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén