nedtecknade minnen och berättelser

Bread and spectacle / Bröd och skådespel

Dear son, I ask (beg) for apology. But now I need to do a reorganization of the fantastic document you helped your old parents to use some years ago. When you firmly told us to stay at home. It was when the pandemic hit the world and we were recommended to ask relatives (children or someone younger than we) for help to do our grocery shopping. We had become people at risk because of our age. Suddenly we were in a new situation, to consider how and when every little bread or milk package to become bought. At first we felt ashamed, those of the inhabitants who had whole days free for shopping and some of us also have it as our only pleasure, to plan for dinner and slowly look around in the grocery store to buy it. In the meantime we also discover all this small offers we before we entered the shop had no idea we needed that much. 

But we obeyed your demand, staying at home, sent our list via SMS or in an e-mail. We agreed to sometimes getting our delivery in another weekday, and we lost our senior discount, when you were unable to shop for us that special day when we have a ”you’re good” prize. But when you not asked us, but forced us to type the list in an order where you find the products in the store if you, when you had entered,  walk fast with a left turn every corner. Oh my god! Now we had to sit in our isolated home and remember each and every little goods in our head. We who normally use to walk some extra turns to try and find those goods we don’t buy so often. I.e. our pickled cucumbers we always search for, don’t find the shelf immediately. Mustard and some of this things not often bought had been a mystery for us many times. Now you wanted us to sort it out in a nice list.

But we didn’t ignore your wish, it was after all our survival we spoke about. 

I confess I was amused when you helped us to make that marvellous list with small pictures. A picture of every products, emojis like a glas of milk, a piece of cheese. All kind of fruits made the list a pleasure to use. And after a while we managed to change the number of the week and both erase what we got last week and type what need we had. All in order for your left-turning walk in the shop. When we were allowed to shop ourselves after the pandemic we continued to use the list. We were amused over our nice list with all the pictures and we really have appreciated that help for our memory. Just once or twice we have arrived home and discovered one article forgotten. Thanks to our list. As I know you also have the document in your computer, you can see we are so good to type what we need and day by day check up and type to remind next week. Last two years, almost, we have made our shopping ourself but still follow the list as two slaves. Not make any right-turns. Ever never. Last week we made an investment. We bought a new trolley. I was so sick and tired of the old one which sounded very loud, it whined and squeaked. My hearing aids amplified the sound. At last your dad carried the trolley to try and not annoy me. Why a trolley and carry it all the time? So now done, not a cheap one but a silent one. And with an easy kick it transforms to a four wheel drive! Wow! But its weight also makes it less interesting to carry for your dad. Especially not if the trolley is loaded with all goods and must be lifted down from the trolleys in the store. As a matter of fact it is its own trolley. But it doesn’t work. Today we decide to starts with the heaviest goods, milk and yoghurt and other dairy products. We want to have them in bottom of the trolley-bag. After that fruit and vegetables. Any jars with marmalade, apple sauce and our crispy pickled cucumbers may be put into the bag before bread and biscuits. 

This claims are what we need. To rewrite the list and change the left-turning round to another. We have thought about it for a week by now and we agree if we don’t do this we will soon attract attention, when we as we did today, flapped around like giddy chickens. Confessing we started with the dairy…. And after that we tried to be wise and fetch the goods in right order. We went here and we went there. Met some acquaintances, one time twice and then again. They wondered if we never had been in that store before because we said we just searched this or that. 

So please dear son, allow us to make the list after our experience and if you see in your computer how everything moves around like a merry-go-round. Do not come hurrying and look if we got Weird. And please do not regret our moves on the list. 

By the way, today we have got our money for the electricity. When I think of it I feel as if I am bribed. As if we have got something so we shall be quiet and please. As Juvenalis in Rome said. Give bread and spectacle to the people and they keep calm. We bought some tickets for the theatre next week for our money. Aren’t we skilled to obey?

här är svenskan

Käre son, jag ber (tigger) om ursäkt.  Men nu behöver jag göra en omorganisation av det fantastiska dokument du hjälpte dina gamla föräldrar att använda för några år sedan.  När du bestämt sa åt oss att stanna hemma.  Det var när pandemin drabbade världen och vi rekommenderades att be släktingar (barn eller någon yngre än vi) om hjälp att göra våra matinköp.  Vi hade blivit människor i riskzonen på grund av vår ålder.  Plötsligt var vi i en ny situation, att fundera över hur och när varje litet bröd eller mjölkpaket skulle bli köpt.  Till en början skämdes vi, de av invånarna som haft hela dagar lediga för att handla och några av oss var det också som vårt enda nöje, att planera för middagen och sakta titta runt i mataffären för att köpa den.  Under tiden upptäcker vi också alla dessa små erbjudanden vi innan vi gick in i butiken inte hade någon aning om att vi behövde så mycket.

 Men vi hörsammade ditt krav, stannade hemma, skickade vår lista via SMS eller i ett e-postmeddelande.  Vi gick med på att ibland få vår leverans en annan vardag, och vi förlorade vår seniorrabatt, när du inte kunde handla åt oss den speciella dagen då vi har ett ”du är bra”-pris.  Men när du inte frågade oss utan tvingade oss att skriva listan i en ordning där du hittar produkterna i butiken om du, när du kommit in går snabbt med vänstersväng i varje hörn.  Herregud!  Nu fick vi sitta i vårt isolerade hem och komma ihåg varenda liten vara i vårt huvud.  Vi som vanligtvis brukar gå några extra svängar för att försöka hitta de varor vi inte köper så ofta.  d.v.s.  våra inlagda gurkor letar vi alltid efter, hittar inte hyllan direkt.  Senap och en del av dessa saker som inte ofta köps hade varit ett mysterium för oss många gånger.  Nu ville du att vi skulle reda ut det i en fin lista.

 Men vi ignorerade inte din önskan, det var trots allt vår överlevnad vi pratade om.

 Jag erkänner att jag blev road när du hjälpte oss att göra den där underbara listan med små bilder.  En bild på alla produkter, emojis som ett glas mjölk, en ostbit.  Alla sorters frukter gjorde listan till ett nöje att använda.  Och efter ett tag lyckades vi ändra veckans nummer och både radera det vi fick förra veckan och skriva vilket nya behov vi hade.  Allt för din vänstersvängande promenad i butiken.  När vi fick handla själva efter pandemin fortsatte vi att använda listan.  Vi roade oss över vår fina lista med alla bilder och vi har verkligen uppskattat den hjälpen för vårt minne.  Bara en eller två gånger har vi kommit hem och upptäckt en glömd artikel.  Tack vare vår lista.  Eftersom jag vet att du också har dokumentet i din dator kan du se att vi är så bra att skriva vad vi behöver och dag för dag kolla upp och skriva för att påminna nästa vecka.  De senaste två åren, nästan, har vi handlat själva men följer fortfarande listan som två slavar.  Gör inga högersvängar.  Aldrig någonsin.  Förra veckan gjorde vi en investering.  Vi köpte en ny dra-maten-vagn.  Jag var så trött på den gamla som lät väldigt högt, den gnällde och gnisslade.  Mina hörapparater förstärkte ljudet.  Slutligen bar din fader vagnen för att försöka att inte irritera mig.  Varför en dra-matenvagn och bära den hela tiden?  Så nu gjort, inte en billig men en tyst sådan.  Och med en lätt kick förvandlas den till en fyrhjulsdrift!  Wow!  Men dess vikt gör den också mindre intressant att bära för din pappa.  Speciellt inte om vagnen är lastad med alla varor och ska lyftas ner från kundvagnen i butiken.  Det fungerar inte. I själva verket är det JU en egen kundvagn. 

Idag bestämde vi oss för att börja med de tyngsta varorna, mjölk och yoghurt och andra mejeriprodukter.  Vi vill ha dem i botten av vskan.  Efter det frukt och grönt.  Eventuella burkar med marmelad, äppelmos och våra krispiga inlagda gurkor får läggas i bagen innan bröd och kex.

 Så detta påstående är vad vi behöver:  Att få skriva om listan och byta vänstersvängningsrunda till en annan.  Vi har tänkt på det i en vecka vid det här laget och vi är överens om att om vi inte gör det här kommer vi snart att väcka uppmärksamhet, när vi som vi gjorde idag flaxade runt som yra höns.  Erkänner att vi började med mejeriet….  Och efter det försökte vi vara kloka och hämta varorna i rätt ordning.  Vi gick hit och vi gick dit.  Träffade några bekanta, en gång två gånger och sedan igen.  De undrade om vi aldrig hade varit i den butiken förut för vi sa att vi bara sökte det eller det.

 Så snälla kära son, låt oss göra listan utifrån vår erfarenhet och om du ser i din dator hur allt snurrar  som en karusell.  Kom inte hastande och se om vi blev tokiga.  Och ångra inte våra förflyttningar av ordningen.

 Idag har vi förresten fått våra pengar till elen.  När jag tänker på det känns det som om jag blivit mutad.  Som om vi har något så ska vi vara tysta och snälla.  Som Juvenalis i Rom sa.  Ge bröd och skådespel till folket så behåller de lugnet.  Vi köpte några biljetter till teatern nästa vecka för våra pengar.  Är vi inte duktiga på att lyda?

Föregående

Små citroner gula…

Nästa

Gratis tastes good / Gratis är gott

  1. Margareta

    Det är mycket vi ska vara tacksamma för. Och ge vår uppskattning till de som hjälper oss. Som du nu gjort i din berättelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén