nedtecknade minnen och berättelser

It worries me/ Det oroar mig

What will happen to our world? In my country we try and survive with this new government who like small children try and satisfy all people, Swedish as well as Turkish. Swedes has always had thoughts being sovereign, had no need to enter into any pacts. Being a part of EU was a late decision to solve when our ex- and import suffered a lot. We still think about EMU European Monetary Union, may be it will be, in any decade…. But NATO? Oh no! We are not interested in any alliance. We manage in our own! During war we never get attacked because we kept the German logistic system going….schhhhhhhh! Don’t tell anyone! We weren’t any nazists! We just wanted peace and quiet. If you don’t ask how, we don’t have to answer…. So please don’t ask. 

Now, the world has turned crazy. I have no idea if younger people can see it in that perspective as I an old woman. I, who has as my only task to chew the tendon so we can sew our clothes of skins. Skins from the animals which the hunters brings me after a good hunting. To bring us food on the table and skin for our clothes. 

I don’t know if you have read about Rasmus Paludan, a Danish citizen who several times has asked for allowance to, in public burn the Koran, here in Sweden. Probably he has been refused to do so in his own country. And our authorities allow him to do so, claiming the “freedom of speech”. 

If they had asked him what his aim were, we have a law towards defamation. And it had been out of the question to embarrass anyone, he had been refused here as he probably became in Denmark. Our glorious new government!!! There was only one purpose with his prank, to get the Muslims annoyed. And they really was! 

Nowadays I don’t know who I fear most, Putin or Erdogan, I think both of them works for their own purpose, not their peoples. Last days the Turkish leader has started to sound very hostile…. Mostly because of Paludan’s burning of the Koran, and the governments protection of the “freedom of speech”!

Forgive me to type such boring issues. I have decided not to speak politics here on my sight, but an old expression says: what fills your heart your lips reveal.  

Maybe this page will put me behind bars because I put my nose into a difficult case. But even if I probably am 6 feet under when the world has calm down, I can not just shut up and pretend I don’t care. This is a test about freedom of speech. I can not save our world from this worries, but I can tell my opinion about it. 

Här är svenskan

Vad kommer att hända med vår värld?  I mitt land försöker vi överleva med denna nya regering som likt små barn försöker tillfredsställa alla människor, svenska såväl som turkiska.  Svenskar har alltid haft tankar om att vara suveräna, inte behövt ingå några pakter.  Att vara en del av EU var ett sent beslut för att då lösa att vår ex- och import led mycket.  Vi tänker fortfarande på EMU Europeiska Monetära Unionen, kanske det kommer att bli det, vilket decennium som helst…  Men Nato?  Å nej!  Vi är inte intresserade av någon allians.  Vi klarar oss själva!  Under kriget blev vi aldrig attackerade eftersom vi höll det tyska logistiksystemet igång…schhhhhhhh!  Berätta inte för någon!  Vi var inga nazister!  Vi ville bara ha lugn och ro.  Om du inte frågar hur, behöver vi inte svara…  Så fråga inte.

 Nu har världen blivit galen.  Jag har ingen aning om yngre människor kan se det i det perspektivet som jag gamla kvinnan.  Jag som har som enda uppgift att tugga senor så vi kan sy våra kläder av skinn.  Skinn från djuren som jägarna kommer hem med efter en bra jakt.  För att ge oss mat på bordet och skinn till våra kläder.

 Jag vet inte om du har läst om Rasmus Paludan, en dansk medborgare som flera gånger har bett om tillåtelse att offentligt få bränna Koranen här i Sverige.  Förmodligen har han blivit vägrad att göra det i sitt eget land.  Och våra myndigheter tillåter honom att göra det och hävdar ”yttrandefriheten”.

 Om de hade frågat honom vad hans syfte var, har vi en lag mot förtal.  Och det hade varit uteslutet medelst ärekränkning baktala någon, han hade fått avslag här lika väl som han förmodligen blev i Danmark.  Vår härliga nya regering!!!  Det fanns bara ett syfte med hans tilltag, att irritera muslimerna.  Och det blev de verkligen, irriterade!

 Nuförtiden vet jag inte vem jag fruktar mest, Putin eller Erdogan, jag tror att de båda enbart arbetar för sitt eget syfte, inte för sitt folks.  De senaste dagarna har den turkiske ledaren börjat låta väldigt fientlig….  Mest på grund av Paludans brännande av Koranen, och regeringens skydd av ”yttrandefriheten”!

 Ursäkta att jag skriver om så här tråkiga ämnen.  Jag har tidigare bestämt mig för att inte tala politik här på min sida, men ett gammalt uttryck säger: vad som fyller ditt hjärta avslöjar dina läppar.

 Kanske den här sidan kommer att sätta mig bakom lås och bom eftersom jag stoppat näsan i ett svårt problem.  Men även om jag förmodligen är ”6 fot under” när världen har lugnat ner sig, kan jag inte bara hålla käften och låtsas som att jag inte bryr mig.  Detta är ett test om yttrandefrihet.  Jag kan inte rädda vår värld från denna oro, men jag kan säga min åsikt om det.

Föregående

I am fooled/ Jag är lurad

Nästa

A world full of problems / En problemfylld värld

2 kommentarer

 1. Sonen

  Jag delar din oro.
  Rasmus har i sitt eget land nekats att bränna koraner med eller utan baconlindning vid ett flertal tillfällen. I vårt land, kraftigt sargat av populistiska vindar, tillåts han både av nuvarande och tidigare makthavare att provocera och piska upp hat.
  Det enda positiva som kommer ur detta är väl att ”vår” NATO ansökan inte går igenom.
  Risken är dock överhängande att Turkiet tvingas lämna NATO för att övriga NATOländer hellre ser att skandinavien ingår.
  Erdogan samarbetar redan i dagsläget med Putin, så den utvecklingen vill jag inte se slutet på.

 2. Margareta

  Yttrandefrihet är bra. Men att skända är inte alls bra!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén