nedtecknade minnen och berättelser

Saffron buns/ Lussekatter

Svenskan sist idag

I talked to my friend after my story about when we cooked this year’s brown cabbage and get stuck remember the name of the ”pig farmers” wife and her name.  A very common topic of conversation among my friends, this with ”memories”.  A recurring annoyance, that we don’t remember, neither what it is called nor the methods we usually use when we have to do those traditional things.

 But shame on the one who gives up.  We have all the time in the world to try to reconstruct or recall forgotten and hidden things.  One of these moments appeared when we picked up the saffron bags and raisins from the pantry for this year’s bakery of Lucia buns, the “cats”.

 We had talked about baking them closer to Lucia (dec 13th), so the day before was decided.  A dear phone call from a friend in Stockholm made us a little late.  Nowadays in midwinter, dusk comes almost hand in hand with dawn.  And we do not want to rush.  This year of all years, we can allow each thing take its time.

 Things was weighed, measured and discussed.  Read old notes that were surrounded by memoirs added year after year.  Undated so we don’t know which are the latest findings.  But they are written down, that’s the most important thing.  As we sat and planned how we would handle the baking, I realized that I would not have time to play a bridge tournament with a woman I promised.  So I sent a message, apologizing but that I had to cancel.  Got reply that’s ok.  We will try the next day, she said.

 Our job continued with the dough.  The dough scraper that I use for my large kitchen mixer had hidden well during and after our move.  Found it afterwards when everything was ready, so it remains in our possession.  The work went on smoothly.  My husband does the heavy work and I sit with a coffee cup that contains the soaked raisins.  These raisins to be placed so that the cats get eyes.

 Some things come to mind as the work progresses.  When I picked up the first raisins from the 57% rum, nicely applied them to the cat, you have to lick your fingers.  Mums tasted good.  But suddenly I remembered from last year how unsober I became before all cats got eyes.  Got to change method this year.  Pick them up and let them drain a bit before I attach them.

 The husband rolled dough, created cats and sweated.  I made the final finish with the raisins and fitted the baking sheet in the oven.  You should be somewhat sober about this, so you don’t burn yourself on the hot baking sheet.

 As I sat there sucking on the fingers after the latest raisins, I came to think of what Margareta said about traditions.  She had no specials such ones she felt compelled to maintain.  I replied that traditions are created and maintained as long as you think it is nice.  Traditions that are like a burden can be easily forgotten.  My sister-in-law pointed out when we last spoke that the tradition of cooking brown cabbage , she had her little trick for.  She bought a ”parcel” ready-made cabbage in the store and serves it to my brother at the Christmas table, and he gets so happy.  Thus, my sister-in-law dramatized away this with traditions.  Thought I was fine.  Take care of what is nice and important, but remember that there are people who have their salary because everyone doesn’t do everything themselves.  I took a picture of some cats and sent them to Abu Dhabi, with a thank you for her patience of the cancelled tournament.  And immediately I got a request for the recipe.  It seems to be built into some people’s genes.  I’m the same.  It looks good, let me get the recipe!!!

Swedish Lucia saffron Buns 225°

This is a summary of how we bake our saffron cats, these cats which there has been a discussion about every year.  Which recipe should we use?  Which method?  This is the very latest and what we have decided is what gives the best cats and the juiciest bread.

 50 g yeast

 100 g butter

 5 dl milk

 250 gr lean quark (kesella)

 2 letters saffron (1 gr together) can be increased to 3 letters.

 1 1/2 dl sugar

 1/2 teaspoon salt

 2 teaspoons ground cardamom

 About 17 dl wheat flour

 

 1 egg (beaten to brush the buns with)

 Add about 50 grams of raisins to swell in rum or brandy.

 The butter and 1 dl of the sugar are placed in a bowl to room temperature.  Heat the milk to 37 °.  Crumble the yeast in a dough bowl.  Add salt saffron and cardamom.  Pour over the milk, add the kesella and stir in the wheat flour to a loose dough.  Just going to drop the edges of the dough bowl.  Let ferment to double size.

 Meanwhile, stor the butter-sugar mixture until it turns white and porous.

 When the dough is fermented, pour it on a floured baking sheet and knead the butter-sugar mixture into the dough.

 Roll out and punch cats, use parchment paper and roll out a small piece of dough at a time.  The punched cats are impossible to lift over to sheet metal otherwise.  Approximately 1 cm thick (half the height of the punch) is adequate.  Four cats per sheet can fit.

 Or roll ”cords” and make buns in different shapes.  Put raisins as decoration, eyes on the cats or as centerpieces etc. on the buns.

 Leave to ferment, brush with beaten egg and bake for about 8-9 minutes.

Här kommer svenskan

Jag talade med väninnan efter min berättelse om då vi lagat årets brunkål och gått bet på namnet på ”grisehandlarens” hustru och hennes namn. Ett mycket vanligt samtalsämne i våra kretsar, detta med ”kom-ihåget”. Ett ständigt återkommande irritationsmoment, att vi inte minns, varken vad det heter eller metoderna vi brukar utnyttja då vi ska göra de där traditionella sakerna. 

Men skam den som ger sig. Vi har all tid i världen att försöka rekonstruera eller återkalla glömda och gömda saker. Ett av dessa moment uppenbarade sig då vi plockade fram saffranspåsarna och russinen ur skafferiet för årets bak av lussekatter. 

Vi hade pratat om att baka dem närmre Lucia, så dagen före blev bestämt. Ett kärt telefonsamtal från en vän i Stockholm gjorde att vi blev lite senstartade. Så här i midvintern kommer skymningen nästan hand i hand med gryningen. Och vi vill JU inte jäkta. I år av alla år kan vi väl låta var sak ta sin tid,

Det vägdes, mättes och diskuterades. Lästes gamla anteckningar som var omgärdade av minnesanteckningar tillagda år för år. Odaterade så vi inte vet vilket som är de nyaste rönen. Men de är nedtecknade, det är det viktigaste. Medan vi satt och planlade hur vi skulle hantera baket, insåg jag att jag inte skulle hinna att spela en bridgeturneringen med en kvinna som jag lovat. Så jag sände ett meddelande, bad om förlåt men att jag var tvungen att avlysa. Fick svar att ok. Vi provar nästkommande dag, sa hon.

Vårt jobb fortsatte med degen. Degskrapan som jag använder till min stora köksmixer hade gömt sig väl under och efter vår flyttning. Hittade den då allt var färdigt, så den finns kvar i vår ägo. Men arbetet löpte på ”som smort”. Maken gör det tunga arbetet och jag sitter med en kaffekopp som innehåller de blötlagda russinen. Dessa russin som ska placeras så att lussekatterna får ögon. 

Vissa saker dyker upp i minnet efter hand som arbetet fortskrider. Då jag fiskat upp det första russinen ur den 57%-iga rom, snyggt applicerat dem på katten måste man JU slicka av fingrarna. Mums smakade gott. Men plötsligt mindes jag från i fjol hur onykter jag blev innan alla katter fått ögon. Fick ändra metod i år. Fiska upp dem och låta dem rinna av lite innan jag satte fast dem. 

Maken kavlade deg, skapade lussekatter och svettades. Jag gjorde slutfinishen med russinerna och passade plåtarna i ugnen. Detta bör man vara vara någotsånär nykter till, så man inte bränner sig på de heta plåtarna. 

Medan jag satt där och sög av ”finsarna” efter senaste russinen,  kom jag att tänka på vad Margareta sagt om traditioner. Hon hade inga särskilda som hon såg sig tvungen att upprätthålla. Jag svarade att traditioner skapar man och upprätthåller så länge man tycker det är trevligt. Traditioner som är som en börda, kan man låta bli lagom bortglömda. Min svägerska påtalade då vi talades vid senast, att traditionen med att tillaga brunkål, hade hon sitt lilla knep till. Hon köpte en ”korv” färdiglagad brunkål i affären och serverar min bror på julbordet, så han får så han var nöjd. Därmed avdramatiserade min svägerska detta med traditioner. Tyckte jag var bra. Ta vara på det som är trevligt och viktigt, men kom ihåg att det finns folk som har sin avlöning på att alla inte gör allt själv. Jag tog en bild på några lussekatter och sände iväg till Abu Dhabi, med ett tack för hennes avhysta turnering. Och genast fick jag en begäran om receptet. Det tycks vara inbyggt i vissa människors gener. Jag är likadan. Det ser gott ut, låt mej få receptet. 

Lussekatter 225°

Detta är ett sammandrag av hur vi bakar våra lussekatter, dessa katter som det varje år varit en diskussion runt. Vilket recept ska vi använda? Vilken metod? Detta är det allra senaste och det vi beslutat är, det som ger bästa katterna och saftigaste brödet.

50 gr jäst

100 gr smör

5 dl mjölk 

250 gr mager kvarg (kesella)

2 brev saffran (1 gr tillsammans) kan ökas på till 3 brev.

1 1/2 dl socker

1/2 tsk salt

2 tsk malen kardemumma

Ca 17 dl vetemjöl

 (En handfull sönderklippta russin)

1 ägg (uppvispat att pensla bullarna med)

Lägg ca 50 gram russin att svälla i rom eller konjak.

Smöret och 1 dl av sockret läggs i en bunke för att rumstempereras. Värm mjölken till 37 ° . Smula ner jästen i en degskål. Tillsätt salt saffran och kardemumma. Häll över mjölken, tillsätt kesellan och rör ner vetemjöl till en lös deg. Ska precis släppa degbunkens kanter. Låt jäsa till dubbel storlek.

Under tiden rör smör-sockerblandningen vit och porös.   

Då degen är jäst häll upp den på ett mjölat bakbord och älta in smör-sockerblandningen i degen.

Kavla ut och stansa katter, använd bakplåtspapper och kavla ut en liten degklick åt gången. De utstansade katterna är omöjliga att lyfta över till plåt annars. Ungefär 1 cm tjocklek (halva stansformens höjd) är lagom. Fyra katter per plåt ryms. 

Eller rulla ”snoddar” och gör lussebullar i olika skepnader. Sätt i russin som dekoration, ögon på katterna eller som mittpunkter el.dyl. på lussebullarna. 

Låt jäsa, pensla med uppvispat ägg och grädda i ca 8-9 minuter. 

 

Föregående

What do we do when it is Christmas / Hur gör vi till jul?

Nästa

Christmas days/ Juletid

  1. Margareta

    Bara en sak av allt det goda: Saffran har jag så svårt för. Mamma bakade aldrig med saffran, men moster Stina gjorde. Åt aldrig hennes bullar.
    Om jag ska baka bullar, ska jag ha sönderklippta russin i degen. Mums. Och doppade i rom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén