nedtecknade minnen och berättelser

Lider du av ÅNK / Do you suffer from ARM?

English below today

Fick ett brev från min svägerska….

Har du ÅNK?

Verkar detta bekant? 

Jag blev nyligen diagnostiserad med ÅNK (åldersbetingad nedsättning av korttidsminnet)

Symptombild: Jag bestämde mig för att tvätta bilen

När jag är på väg ut till garaget upptäcker jag posten i hallen

Bäst att kolla posten innan jag tvättar bilen, säger jag till mig själv.

Lägger bilnycklarna på hallbordet, kastar reklamen i papperskorgen, märker att den behöver tömmas.

Lägger därför räkningarna och ett brev med en svarsblankett bredvid nycklarna, och tar papperskorgen för att tömma den. 

Ska bara fylla i svarsblanketten…

Men då behöver jag en penna. De ligger på skrivbordet i arbetsrummet, så jag går dit, där jag hittar en öppnad flaska juice. Den bör sättas in i kylen, innan jag börjar leta lämplig penna.

På min väg till köket ser jag blomvasen som blivit nästan tom på vatten, måste fylla på vatten. Så juicen ställer jag på köksbordet, så länge….jamen, där är ju mina glasögon som jag letat efter hela förmiddagen. Bäst jag lägger dem på skrivbordet. Men först vatten på blommorna, lägger glasögonen bredvid mig på diskbänken och fyller vattenkannan med vatten.

Får ögonen på fjärrkontrollen till TVn. Någon har lagt den på köksbordet. Ikväll då vi ska se på TV kommer vi att få leta efter kontrollen, och troligen minns ingen att den ligger på köksbordet. Jag bör lägga den där den ska vara, men först blommorna och vattnet.. spiller på väg mot vasen och får släppa fjärrkontrollen då jag måste hämta en trasa. Fortsätter sedan ut i hallen för att försöka komma ihåg vad jag skulle göra……

Vid dagens slut är fortfarande bilen smutsig, svarsblanketten har inte blivit varken ifylld eller postad, det står en flaska ljummen juice på köksbordet, blommorna har vissnat, penna har jag fortfarande inte hittat, och var tog fjärrkontrollen vägen, glasögonen är på vift och var har jag lagt bilnycklarna???

Försöker komma underfund med varför inget blev gjort idag. Det är förbluffande för jag vet att jag varit upptagen hela dagen och jag är helt FÄRDIG. 

Jag inser att detta är ett allvarligt problem, och jag ska söka hjälp för det, men först ska jag kolla min mail….

Kan du vara snäll och göra mig en tjänst? Skicka detta meddelande till alla som du tror har glädje av det, för jag kan inte komma på vem jag redan skickat det till…

Now the english

I got this little story from my sister in law, and promised to read and forward it to those I presume have some need to read it. Well I put the decision in your arms….do you need to read about ARM?

Do you suffer from ARM

Dons this seem familiar?

 I was recently diagnosed with ARM (age-related reduction of short-term memory)

 Symptoms:

 I decided to wash the car

 As I head out to the garage, I discover the mail in the hall

 It’s better to check it before washing the car, I say to myself.

 Placing the car keys on the hall table, throwing the advertising in the trash, notices that it needs to be emptied.

 Therefore, place the bills and a letter with a reply form next to the keys, and take the trash to empty it.

 Just fill in the answer form first  …

 But then I need a pen.  They are on the desk in the study, so I went there, where I find an opened bottle of juice.  It should be put in the fridge before I start looking for a suitable pen.

 On my way to the kitchen, I see the flower vase that has become almost empty of water, has to fill with water.  So the juice I put on the kitchen table, just some minutes…. well, there are my glasses that I have been looking for all morning.  Better I put them on the desk.  But first water in the vase, put the glasses next to me on the sink and fill the watering can with water.

 Suddenly I see the remote control of the TV.  Someone has put it on the kitchen table.  Tonight when we are going to watch TV we will have to seen for the control, and probably no one remembers that it is on the kitchen table.  I should put it on its proper place, but first the flowers and the water .. spill on the way to the vase and laid remote beside me when I have to pick up a cloth.  And I continue walk out into the hall to try to remember what I was going to do ……

 At the end of the day, the car is still dirty, the answer form has not been filled in or posted, there is a bottle of lukewarm juice on the kitchen table, the flowers have withered, the pen I still have not found, and where the remote control was left l don’t know… the glasses have escaped somewhere and where did l put the car keys???

 Trying to find out why nothing was done today.  It’s amazing because I know I’ve been busy all day and I’m totally exhausted.

 I realize this is a serious problem, and I should search for some help, but first I should check my mail ….

 Can you please do me a favor?  Send this message to anyone you think benefits from it, because I can’t figure out who I already sent it to …

Föregående

Wonder if she has found her flower yet / Undrar vart blomman tog vägen..

Nästa

Pratar dina devicer också utländska? Do your devices also speak foreign language?

2 kommentarer

  1. Margareta

    Nä, jag har inte fått detta syndrom, ännu

  2. Anders Hult

    Verbet för detta är att ”ånka”. En helt naturlig företeelse för oss med lång livserfarenhet som har en överbelastad hårddisk i huvudet som är dåligt partitionerad. Har inget med demens att göra utan beror enbart på att all samlad information under ett långt liv tar mycket plats och det blir svårare och svårare att hitta den just nu aktuella frågeställningen. Har man inget i skallen så vet man förmodligen var man lagt bilnycklarna, men vem vill vara helt tom i bollen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén